Podmioty kościelne

Miałem przyjemność tłumaczyć m.in. szereg publikacji z zakresu biblistyki i nauczania społecznego Kościoła katolickiego, a także prawa kanonicznego (którym interesuję się od wielu lat). Niestety, podobnie jak w przypadku prawa, nagminne jest branie się za tego rodzaju tłumaczenia (podobnie jak zresztą oryginały) przez osoby, dla których tematyka ta jest kompletną abstrakcją i które zdają się nie odczuwać zażenowania z powodu poważnych błędów w kwestiach zupełnie podstawowych. W moim przypadku jednak masz pewność, że tekst związany ze sprawami organizacyjnymi Kościoła katolickiego, jego teologią, historią, prawem kanonicznym, nauczaniem społeczny, filozofią ? zostanie przetłumaczony prawidłowo, z zastosowaniem właściwej terminologii i frazeologii, bez wypaczenia sensu. Jako ciekawostkę można wspomnieć, że tego rodzaju tłumaczenia wykonywałem również z udziałem języka łacińskiego (również na użytek własnych badań naukowych, do których był mi potrzebny Tomasz z Akwinu w oryginale).