Jakimi tekstami się zajmuję?

Co tłumaczę — i dlaczego jest to głównie prawo?

Ze względu na wykształcenie (studia magisterskie, doktoranckie i szkoły prawa obcego) tłumaczę głównie teksty prawne i prawnicze:
 • uzasadnienia orzeczeń sądów krajowych i zagranicznych (częściej wyższych instancji niż niższych), międzynarodowych i arbitrażowych
 • decyzje administracyjne
 • pisma stron
 • opinie prawne i ekspertyzy
 • umowy: spółki, sprzedaży udziałów, deweloperskie, dystrybucyjne, licencyjne, ubezpieczenia, współpracy, o pracę i inne
 • polityki korporacyjne, regulaminy, instrukcje
 • raporty i sprawozdania
 • polityki korporacyjne, regulaminy, instrukcje
 • SIWZ-y, oferty, odpowiedzi na zapytania ofertowe
 • teksty naukowe z różnych dziedzin „dogmatycznych”, prawa konstytucyjnego, międzynarodowego i porównawczego, teorii, filozofii i historii prawa, juryslingwistyki
 • materiały wizerunkowe dla kancelarii prawnych i urzędów