Pola działalności instytucji i osób korzystających z moich tłumaczeń

Moja praktyka: branże i sektory