Wykształcenie i uprawnienia

2015–2018

Centrum Prawa Angielskiego, Uniwersytet Warszawski we wsp. z Uniwersytem Cambridge

Program powstały w 1992 r. jako wspólny projekt Uniwersytetu Warszawskiego i University of Cambridge. Z tego ostatniego do dziś wywodzą się wszyscy wykładowcy, natomiast zarządzanie przejęła fundacja Iuris Angliae Scientia. Program jest dwuletni — w moim przypadku obejmował rok przerwy z przyczyn życiowych. Ok. 180–200 godzin. Jako ciekawostkę można wspomnieć, że najlepiej poszło mi prawo prawo własności intelektualnej, po nim prawo konstytucyjne, pisanie umów i prawo UE.
2008–2009

Centrum Prawa Amerykańskiego, Uniwersytet Warszawski we wsp. z Uniwersytetem Stanu Floryda

Początkowo (od 1998 r) wspólny projekt Uniwersytetu Warszawskiego i University of Florida Levin College of Law. Około 190 godzin wykładowych — wyłącznie z wykładowcami amerykańskimi. W ramach ciekawostki najlepiej poszły mi Legal Writing, prawo spółek i… właściwie to trudno już sobie przypomnieć, ale chyba kontrakty i ochrona środowiska.
2010–2011

Interdyscyplinarne Podyplomowe Studium Kształcenia Tłumaczy, Instytut Lingwistyki Stosowanej

Studia podyplomowe z tłumaczeń prawniczych i biznesowych. Jako ciekawostkę można podać, że do 2011 r. takie studia musieli ukończyć kandydaci na tłumaczy przysięgłych będący absolwentami kierunków innych niż filologia (w tym absolwenci innych filologii, a nawet filolodzy ze specjalnością nauczycielską), a wśród wykładowców solidny trzon stanowiły osoby biorące aktywny udział w działalności TEPIS-u.
2007–2013

Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Warszawski, prawo (doktoranckie)

Standardowe czteroletnie studia trzeciego stopnia — przedłużone o kolejne dwa lata na pisanie pracy. Praca wciąż powstaje, a tradycją stało się „w tym roku skończę i złożę”. Ciekawostką były sobotnie całodzienne wykłady specjalistów różnych dziedzin prawa, często po angielsku.
2002–2007

Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Warszawski, prawo (magisterskie)

Dzienne jednolite studia pięcioletnie — skończone z piątką. W zakresie przedmiotów fakultatywnych główny nacisk na procedury sądowe i administracyjne oraz przedmioty kulturowe (prawo rzymskie i kultury prawne). Na pierwszym roku studiów zdałem egzamin Cambridge Certificate of Proficiency in English (CPE) (poziom C2).
1998–2002

XI LO im. Mikołaja Reja w Warszawie, profil klasyczny

Łacina, greka, kultura antyczna, nieco zmieniony program polskiego i historii. Z języków nowożytnych angielski i francuski. W ramach ciekawostki można wspomnieć, że pierwszym językiem tłumaczenia była dla mnie właśnie łacina (choć angielskim jako takim posługiwałem się sprawniej).

Tłumacz przysięgły

Od 2013 r. jestem tłumaczem przysięgłym. Wpis na listę uzyskuje się na podstawie decyzji administracyjnej Ministra Sprawiedliwości po zdaniu egzaminu państwowego. Tłumacz przysięgły jest uprawniony do urzędowego poświadczania zgodności tłumaczeń między językiem polskim a językiem, dla którego został ustanowiony.

Członek zwyczajny TEPIS

Od 2015 r. jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS. Członkiem zwyczajnym może być jedynie osoba, która wykazała 10 lat praktyki w zawodzie tłumacza przysięgłego lub specjalistycznego. TEPIS jest organizacją członkowską FIT (Międzynarodowej Federacji Tłumaczy — Fédération Internationale des Traducteurs) i Europejskiego Stowarzyszenia Tłumaczy Sądowych EULITA (European Legal Interpreters and Translators Association).